Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp Hợp Thịnh trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

09/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: