Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

20/09/2012
 

- Tên dự án: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc
- Quyết định phê duyệt số: 2358/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
- Phạm vi lập quy hoạch:
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc được giới hạn gồm 9 đơn vị hành chính: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 1236,5km2, cụ thể:
    + Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang.
    + Phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ.
    + Phía Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội.
- Mục tiêu của dự án:
    + Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
    + Là một vùng kinh tế tổng hợp có tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái và là một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.
    + Là vùng đô thị lớn, trong đó đô thị Vĩnh Phúc là đô thị loại I, giữ vai trò là “hạt nhân”, hướng tới xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành phố vào những năm 20 của thế kỷ XXI.
    + Có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường đối với Thủ đô Hà Nội và khu vực.

*Các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng đến năm 2030:
1. Kinh tế:
- Xây dựng cơ sở kinh tế vững chắc, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội toàn vùng có sự cạnh tranh cao.
- Xây dựng cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và nông - lâm nghiệp; từng bước chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng và nông - lâm nghiệp trong những năm 20 của thế kỷ XXI.
- Giữ mức độ tăng trưởng nhanh, ổn định.
- Nâng mức thu nhập bình quân hàng năm đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội.
2. Quy mô dân số:
-  Năm 2011: 1.016.000 người, trong đó dân số đô thị 250.000 người, dân số nông thôn 766.000 người;
-  Năm 2020: Dự báo 1.410.000 người, trong đó dân số đô thị 850.000 người, dân số nông thôn là 560.000 người;
-  Năm 2030: Dự báo 1.800.000 người, trong đó dân số đô thị 1.250.000 người, dân số nông thôn 550.000 người.
3. Lao động:
Có kế hoạch đào tạo và giải quyết việc làm cho khoảng một triệu người trong độ tuổi lao động.
4. Cơ cấu sử dụng đất đai:
-  Năm 2020: Đất nông nghiệp 764,33km2, bằng 61,81% đất tự nhiên của tỉnh; đất phi nông nghiệp 467,43km2 bằng, 37,80% đất tự nhiên của tỉnh; đất chưa sử dụng 4,74km2 bằng 0,38% đất tự nhiên của tỉnh.
-  Năm 2030: Đất nông nghiệp 707,10km2, bằng 57,19% đất tự nhiên của tỉnh; đất phi nông nghiệp 524,66km2, bằng 42,43% đất tự nhiên của tỉnh; đất chưa sử dụng 4,74km2, bằng 0,38% đất tự nhiên của tỉnh.
5. Các chỉ tiêu sử dụng đất: Xây dựng đô thị và nông thôn tính toán theo nhu cầu phát triển phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy phạm và Quy chuẩn của Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: