Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/05/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: