Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

20/01/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: