Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường

01/03/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: