Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

04/10/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: