Nhiệm kỳ 2015- 2020

20/07/2020
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

Hoàng Thị Thuý Lan
Ủy viên BCH TƯ Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

Trần Văn Vinh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Văn Trì
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh
Lê Duy Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: