Giới thiệu chung

08/03/2021

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY


Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Tỉnh ủy, Đ.Kim Ngọc, P.Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861.043 - Email: vptinhuy@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Chánh Văn phòng: Trần Việt Cường

Điện thoại: 0211.3861722

Lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về hoạt động của Văn phòng; là đầu mối giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác.

Chỉ đạo tham mưu xây dựng Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các báo cáo tổng hợp tháng, quý, năm của Tỉnh ủy và các báo cáo thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo theo dõi các ngành, lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức đảng, chính quyền; tài chính, ngân sách; ngân hàng; kể hoạch, đầu tư; thống kê; phát triển doanh nghiệp; thu hút đầu tư; đối ngoại; tài nguyên và môi trường; quy hoạch, xây dựng.

Giữ mối liên hệ với Văn phòng Trung ương Đảng;

Theo dõi hoạt động của các Đảng bộ và cơ quan: Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Đảng bộ các đơn vị: Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Dương.

Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Thường trực Tỉnh ủy giao.

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Ngọc Quang

Điện thoại: 0211.3847.768

Lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: thông tin truyền thông; phát thanh và truyền hình; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch; y tế; lao động việc làm, chính sách xã hội.

Theo dõi hoạt động của các Đảng bộ và cơ quan: Phúc Yên, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Chỉ dạo tham mưu xây dựng các xây dựng Chương trình công tác của Thường trực Tinh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các báo cáo tổng hợp tháng, quý, năm của Tỉnh ủy và các báo cáo thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Là chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; trực tiếp phụ trách lĩnh vực tài chính đảng; các dự án do Văn phòng Tỉnh ủy làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực; quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho trụ sở các cơ quan trong khuôn viên Tỉnh ủy.

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế toán; Quản trị; Nhà khách Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Thường trực Tỉnh ủy giao và Chánh Văn phòng phân công.

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Hưng

Lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp theo dõi các lĩnh vực công tác:

Công tác xây dựng Đảng: Kiểm tra, giám sát; Tuyên giáo; Dân vận; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; dân tộc, tôn giáo; các hội quần chúng.

Các lĩnh vực: Công tác quân sự, quốc phòng; công an; lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp; giao thông vận tải; thương mại, dịch vụ; các ngành, lĩnh vực kinh tế chuyên ngành khác.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt dộng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các báo cáo tổng hợp tháng, quý, năm của Tỉnh ủy và các báo cáo thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Theo dõi hoạt động của đảng bộ và các cơ quan: Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Sông Lô; Vĩnh Tường; Tam Đảo; Yên Lạc; Lập Thạch; các Ban cán sự đảng: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - Lưu trữ; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin;

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Thường trực Tỉnh ủy giao và Chánh Văn phòng phân công.

Nguồn: Thông báo số 12-TB/VPTU
ngày 05/3/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy

 

Các tin đã đưa ngày: