Giới thiệu chung

21/09/2021

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY 

Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 2,3 tòa nhà Tỉnh ủy, Đ.Kim Ngọc, P. Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
  Điện thoại:
0211.3861234 - Email:
bantctu@vinhphuc.gov.vn 

LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY  

Trưởng ban: Nguyễn Bá Huy

Phó Trưởng Ban: Phạm Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Quý

Phó Trưởng Ban: Phan Thanh Nam

 

Các tin đã đưa ngày: