Giới thiệu chung

21/09/2021

 BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

 Trụ sở
Địa chỉ: số 1, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
  Điện thoại:
0211.3843668; Fax: 0211.3843668; Email: bannctu@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY  

Trưởng ban: Hà Quang Tiến

Điện thoại: 0211-361-6388

 Phó Trưởng ban Thường trực: Nguyễn Thành Dũng

Điện thoại: 0211-355-9389

Các tin đã đưa ngày: