Giới thiệu chung

09/08/2021

 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Trụ sở 
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Tỉnh ủy, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861118
- Email: ubkttu@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Chủ nhiệm: Lương Đức Minh
Điện thoại: 0211.3862889

Phó Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thúy Vân

Phó Chủ nhiệm: Kim Quốc Tuấn

Các tin đã đưa ngày: