Giới thiệu chung

29/09/2014

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lam Sơn, Phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoai: 0211.3862497 - Email: duqs@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH

Bí thư: Hoàng Thị Thúy Lan
Phó Bí thư Thường trực: Nguyễn Việt Đức
Phó Bí thư: Nguyễn Thế Hải

II. BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Hoàng Thị Thúy Lan

Bí thư Tỉnh ủy

2

Nguyễn Việt Đức

Chính ủy- Bộ CHQS tỉnh

3

Nguyễn Thế Hải

Chỉ huy trưởng- Bộ CHQS tỉnh

4

Hoàng Nam Chung

Phó Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh

5

Đỗ Văn Quyền

Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng - Bộ CHQS tỉnh

III. BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Hoàng Thị Thúy Lan

Bí thư Tỉnh ủy

2

Nguyễn Văn Trì

Chủ tịch UBND tỉnh

3

Nguyễn Việt Đức

Chính ủy- Bộ CHQS tỉnh

4

Nguyễn Thế Hải

Chỉ huy trưởng- Bộ CHQS tỉnh

5

Hoàng Nam Chung

Phó Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh

6

Đỗ Văn Quyền

Phó Chỉ huy trưởng- TMT - Bộ CHQS tỉnh

7

Lê Duy Sỹ

Phó Chỉ huy trưởng - Bộ CHQS tỉnh

8

Nguyễn Việt Cường

Chủ nhiệm chính trị

9

Nguyễn Hoài Nam

Phó Chủ nhiệm chính trị

10

Lương Trường Sinh

Phó Tham mưu trưởng

11

Bùi Quang Cường

Chủ nhiệm Kỹ thuật

12

Phạm Văn Sơn

Chính ủy- Trường Quân sự tỉnh

13

Lê Văn Tiếp

Chủ nhiệm Hậu cần

14

Lưu Văn Thuật

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng

15

Lại Tiến Trọng

Trung Đoàn trưởng- Trung Đoàn 834

 

Các tin đã đưa ngày: