Giới thiệu chung

08/12/2020

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

 

 Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Tỉnh ủy, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
0211.3841347; Fax: 0211.3728347 - Email: bandvtu@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Trưởng ban: Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng ban: Đỗ Thị Ngọc Hân

Phó Trưởng ban: Lại Hữu Tuyển

Các tin đã đưa ngày: