Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/06/2021


Đ/c Hoàng Thị Thuý Lan
Ủy viên BCH TW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh


Đ/c Lê Duy Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
      
Đ/c Phạm Hoàng Anh
Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy

 


Đ/c Nguyễn Ngọc Bình

Bí thư
Thành ủy Vĩnh Yên


 


Đ/c Nguyễn Trung Hải

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Đ/c Trần Thanh Hải

Giám đốc
Sở Nông nghiệp & PTNT


Đ/c Nguyễn Bá Huy

Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy


Đ/c Nguyễn Tuấn Khanh

Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Đại tá Đinh Ngọc Khoa

Giám đốc
Công an tỉnh


Đ/c Hà Quang Tiến
Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy


Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy


Đ/c Vũ Việt Văn

Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh


Đ/c Bùi Huy Vĩnh

Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy


Đ/c Vũ Chí Giang

Phó Chủ tịch
UBND tỉnh


Đ/c Nguyễn Văn Khước

Phó Chủ tịch
UBND tỉnh


Đ/c Nguyễn Văn Bắc
Giám đốc
Sở Tư pháp


Đ/c Trần Việt Cường
Chánh Văn phòng
Tỉnh ủy


Đ/c Lưu Văn Dũng

Chánh Thanh tra
tỉnh Vĩnh Phúc


Đ/c Phùng Quang Dũng

Chủ tịch
Hội Nông dân tỉnh


Đ/c Nguyễn Văn Độ

Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư


Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Hiệu trưởng
Trường Chính trị tỉnh


Đ/c Nguyễn Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Phúc Yên


Đ/c Bùi Thị Thu Hằng

Phó trưởng
Ban Nội chính Tỉnh ủy


Đ/c Lê Tất Hiếu

Viện trưởng
Viện KSND tỉnh


Đ/c Nguyễn Khắc Hiếu

Bí thư
Huyện ủy Yên Lạc


Đ/c Phan Thế Huy

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh


Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền

Giám đốc
Bảo hiểm xã hội tỉnh


Đ/c Nguyễn Văn Huyến

Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo


Đ/c Lê Văn Kiên

 Giám đốc
Sở Giao thông vận tải


Đ/c Lương Văn Long
Chủ tịch
UBND TP. Vĩnh Yên


Đ/c Nguyễn Văn Mạnh
Phó Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy


Đ/c Lương Đức Minh

P. Chủ nhiệm Thường trực
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Đ/c Đinh Văn Mười

Chủ tịch
UBND huyện Tam Đảo


Đ/c Phùng Thị Kim Nga

Bí thư
Huyện ủy Sông Lô


Đ/c Phạm Quang Nguyên

Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Hà Đình Nhã

Bí thư
Huyện ủy Lập Thạch

Đ/c Nguyễn Hồng Nhung

 Chủ tịch
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung

Bí thư
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Đ/c Nguyễn Việt Phương

Giám đốc
Sở Lao động,TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Quang

Bí thư
Huyện ủy Tam Dương

Đ/c Nguyễn Xuân Quang

Bí thư
Huyện ủy Vĩnh Tường

Đ/c Nguyễn Phú Sơn

Giám đốc
Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

Trưởng ban
Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh

Đ/c Trịnh Thị Thoa

Chủ tịch
Liên đoàn Lao động tỉnh

Đ/c Nguyễn Minh Trung

Bí thư
Huyện ủy Bình Xuyên

Đ/c Ngô Chí Tuệ

Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc
Sở Tài chính


Đ/c Lại Hữu Tuyển

Phó trưởng Ban
Dân Vận Tỉnh ủy

 
Đ/c Hoàng Thị Thúy Vân

Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

 

Các tin đã đưa ngày: