Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương II (giai đoạn 1)

21/12/2016

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương II (giai đoạn 1)
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
- Địa điểm: Xã Kim Long - huyện Tam Dương; xã Hợp Châu, xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
- Quy mô lập quy hoạch: 90,0678 ha.
- Mô tả dự án:
    + Cụ thể hoá quy hoạch các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đáp ứng nhu cầu cấp bách phát triển sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt là một số doanh nghiệp công nghệ cao đang xúc tiến các thủ tục đầu tư tại Khu công nghiệp Tam Dương II .
    + Nhằm tạo ra một khu công nghiệp hiện đại, sản xuất tập trung, đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho một khu công nghiệp kỹ thuật cao, các tiêu chuẩn cho phép về môi trường, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo ra chỗ làm việc mới cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân trong Tỉnh.
    + Xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao với cảnh quan hấp dẫn góp phần hình thành một cụm công nghiệp hiện đại, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng, nâng cao khả năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Quy hoạch Khu công nghiệp Tam Dương II làm cơ sở quan trọng cho công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
    + Xác định mô hình chủ yếu và phân khu chức năng của toàn khu công nghiệp tạo ra sức hút đầu tư cũng như khả năng hoạt động hiệu quả trong quá trình hoạt động của KCN Tam Dương II .
    + Làm cơ sở để triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Xác định sơ bộ khối lượng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các yếu tố liên  quan.