Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường

20/07/2018