Công văn số 1738/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2019 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thực hiện một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để đề phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

08/10/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: