Hướng dẫn số 1693/HD-STC ngày 9/9/2019 của Sở Tài chính về trình tự, thủ tục lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

16/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: