Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: