Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ về triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019

19/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: