Công văn số 7182/UBND-NN2 ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và cơ cấu lại ngành chăn nuôi

16/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: