Công văn số 4257/UBND-NN2 ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

13/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: