Công văn số 2603-CV/TU ngày 06/6/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thực hiện công điện ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

10/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: