Ông Hoàng Văn Thịnh, Chu Tiến Vụ, Nguyễn Tất Cương ở thôn Làng Đồng, xã Quang Yên: Đề nghị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; phản ánh việc Ban chỉ huy quân sự xã chi trả tiền huấn luyện dân quân tự vệ không đúng quy định... ...

16/08/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Hoàng Văn Thịnh, Chu Tiến Vụ, Nguyễn Tất Cương ở thôn Làng Đồng, xã Quang Yên:  

Nội dung 1: Đề nghị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của gia đình để giao đất cho nhân dân làm nhà ở.

Nội dung 2: Phản ánh việc Ban chỉ huy quân sự xã chi trả tiền huấn luyện dân quân tự vệ không đúng quy định;

Nội dung 3: Đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất cho con ông Nguyễn Tất Cương đã nhận chuyển nhượng.

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô chỉ đạo rà soát, giải quyết các tồn tại, vi phạm liên quan đến đất đai trước đây tại xã Quang Yên.

Nội dung 2: Ban tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn gửi UBND huyện Sông Lô để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nội dung 3: Ban tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Các tin đã đưa ngày: