Làng nghề Vĩnh Phúc

05/01/2018

 

STT

Tên làng nghề

Địa chỉ

Lĩnh vực

I. Huyện Bình Xuyên

      1         

Làng gốm truyền thống Hương Canh

TT. Hương Canh

Gốm

      2         

Làng mộc truyền thống Hợp Lễ

TT. Thanh Lãng

Mộc

      3         

Làng mộc truyền thống Yên Lan

TT. Thanh Lãng

Mộc

      4         

Làng mộc truyền thống Xuân Lãng

TT. Thanh Lãng

Mộc

II. Huyện Yên Lạc

 

 

      1         

Làng mộc truyền thống Lũng Hạ

Xã Yên Phương

Mộc

      2         

Làng mộc truyền thống Vĩnh Đoài

TT. Yên Lạc

Mộc

      3         

Làng mộc truyền thống Vĩnh Đông

TT. Yên Lạc

Mộc

      4         

Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh Trung

TT. Yên Lạc

Mộc

      5         

Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh Tiên

TT. Yên Lạc

Mộc

      6         

Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu

Xã Yên Đồng

Chế biến tơ nhựa

      7         

Làng chế biến bông vải sợi truyền thống Thôn Gia

Xã Yên Đồng

Chế biến bông vải sợi

      8         

Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú

Xã Tam Hồng

Chế biến tơ nhựa

III. Huyện Vĩnh Tường

 

 

      1         

Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

Rắn

      2         

Làng rèn truyền thống Bàn Mạch

Xã Lý Nhân

Rèn

      3         

Làng mộc truyền thống Văn Giang

Xã Lý Nhân

Mộc

      4         

Làng mộc truyền thống Văn Hà

Xã Lý Nhân

Mộc

      5         

Làng mộc truyền thống  Thủ Độ

Xã An Tường

Mộc

      6         

Làng mộc truyền thống Bích Chu

Xã An Tường

Mộc

      7         

Làng cơ khí, vận tải đường thủy Việt An

Xã Việt Xuân

Cơ khí, vận tải đường thủy

IV. Huyện Sông Lô

 

 

      1         

Làng mây tre đan Thôn Mới

Xã Cao Phong

Mây tre đan

      2         

Làng đá truyền thống Hải Lựu

Xã Hải Lựu

Mây tre đan

      3         

Làng nghề nuôi rắn thôn Hùng Mạnh

Xã Bạch Lưu

Rắn

      4         

Làng nghề nuôi rắn thôn Xóm Làng

Xã Bạch Lưu

Rắn

V. Huyện Lập Thạch

 

 

      1         

Làng nghề mây tre đan Xuân Lan

Xã Văn Quán

Mây tre đan

      2         

Làng mây tre đan truyền thống Triệu Xá

Xã Triệu Đề

Mây tre đan

      3         

Làng nghề mây tre đan truyền thống thôn Nhật Tân

Xã Văn Quán

Mây tre đan

      4         

Làng nghề hoa - cây cảnh Đại Đề

Xã Triệu Đề

Hoa - cây cảnh

 

Các tin đã đưa ngày: