Các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

16/11/2021

I. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH – LƯU TRỮ

Trưởng phòng: Tạ Văn Thuận

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Hương

2. PHÒNG TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Đào Thị Hồng Điệp

Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Thìn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng: Hà Thanh Tịnh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng phòng: Lại Thị Khánh Duyên

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Phòng

3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Liên

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương Giang

4. PHÒNG QUẢN TRỊ

Phó Trưởng phòng phụ trách: Lương Xuân Chín

5. PHÒNG CƠ YẾU- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trưởng phòng: Tô Trọng Hân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tất Cường

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng

II. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NHÀ KHÁCH

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Hà

Các tin đã đưa ngày: