Hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 trước ngày 21/9/2021

14/09/2021

Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 74/KH-SYT về tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 8 năm 2021.

Theo kế hoạch, đợt tiêm này tỉnh sẽ triển khai thực hiện tiêm 52.000 liều vắc xin AstraZeneca (40.000 liều tiêm mũi 1, 10.000 liều tiêm mũi 2); 18.870 liều vắc xin Pfizer (16.530 liều tiêm mũi 1 và 2.340 liều tiêm nhắc lại mũi 2).

Đối tượng tiêm được thực hiện theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh, trong đó đối tượng ưu tiên, gồm:

- Người tham gia phòng chống dịch: Tổ Covid cộng đồng (theo Quyết định thành lập); Tình nguyện viên của tỉnh tham gia phòng, chống dịch (theo Kế hoạch huy động và đào tạo, tập huấn);

- Các đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; trong đó ưu tiên các chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo, nhà quản lý các doanh nghiệp;

- Người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh;

- Giáo viên, nhân viên trường học;

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, môi trường, điện, nước, bưu chính, lương thực, thực phẩm (ưu tiên đối tượng phải tiếp xúc nhiều người);

- Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;

- Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính.

Chỉ tiêu phân bổ tại các điểm tiêm vắc xin đợt 8:

TT

Đơn vị

Vắc xin AstraZeneca

Đơn vị tiêm chủng

Tổng số phân bổ

Mũi

1

Ban Quản lý Khu công nghiệp

22.504

22.000

Mũi 1

- BVĐK tỉnh: 3.000 liều

- BVĐKKV Phúc Yên: 19.000 liều

504

Mũi 2

BVĐK tỉnh tiêm Công ty PIAGO

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12.731

6.000

Mũi 1

BVĐK tỉnh tiêm cho các Doanh nghiệp

1.367

Mũi 2

BVĐK tỉnh tiêm Công ty TOYOTA

5.364

Mũi 2

BVĐK tỉnh tiêm Công ty HONDA

3

Sở Công thương

2.000

-

Mũi 1

BVĐK tỉnh tiêm cho các Doanh nghiệp

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

8.000

-

Mũi 1

09 TTYT huyện/ TP

5

Tình nguyện viên của tỉnh tham gia phòng, chống dịch

2.000

-

Mũi 1

BVĐK tỉnh tiêm cho các đối tượng ưu tiên

6

Các Sở, ngành

925

-

Mũi 2

7

TP. Vĩnh Yên

220

-

Mũi 2

TTYT TP

8

TP. Phúc Yên

180

-

Mũi 2

TTYT TP

9

H. Yên Lạc

200

-

Mũi 2

TTYT Huyện

10

H. Lập Thạch

470

-

Mũi 2

TTYT Huyện

11

H. Tam Dương

160

-

Mũi 2

TTYT Huyện

12

H. Vĩnh Tường

200

-

Mũi 2

TTYT Huyện

13

H. Sông Lô

130

-

Mũi 2

TTYT Huyện

14

H. Bình Xuyên

140

-

Mũi 2

TTYT Huyện

15

H. Tam Đảo

140

-

Mũi 2

TTYT Huyện

16

Công an tỉnh

2.000

   

Bệnh xá Công an tỉnh

   

Tổng cộng

52.000

   

TT

Huyện/TP

Đơn vị tiêm chủng

Vắc xin Pfizer

Mũi 1

Mũi 2

1

Vĩnh Yên

BVĐK tỉnh

 

2.340

TTYT TP

2.754

 

2

Phúc Yên

TTYT TP

1.722

 

3

Yên Lạc

TTYT Huyện

1.722

 

4

Lập Thạch

TTYT Huyện

1.722

 

5

Tam Dương

TTYT Huyện

1.722

 

6

Vĩnh Tường

TTYT Huyện

1.722

 

7

Sông Lô

TTYT Huyện

1.722

 

8

Bình Xuyên

TTYT Huyện

1.722

 

9

Tam Đảo

TTYT Huyện

1.722

 

Tổng cộng

 

18.870

Thời gian tiêm vắc xin đợt 8 dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 21/9/2021, thực hiện đồng loạt tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên cho:  Người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các nhóm đối tượng ưu tiên khác theo quy định như: Người cung cấp các dịch vụ thiết yếu (ưu tiên đối tượng tiếp xúc nhiều người). Đối với 09 huyện/thành phố, triển khai tiêm cho đối tượng ưu tiên, người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; Giáo viên và nhân viên các trường học trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai xong 7 đợt tiêm vắc xin COVID-19 cho 97.585 người, chiếm 12% dân số trên 18 tuổi./.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: