Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc 17/09/2020

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: