Nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản trong doanh nghiệp (15/06/2021)

Lợi dụng sơ hở trong việc bảo vệ tài sản và sự lỏng lẻo trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự của một số doanh nghiệp, các đối tượng xấu đã móc nối với nhau để gây ra nhiều vụ trộm cắp...
xem tiếp

Nữ giám đốc trẻ năng động (15/06/2021)

Trong cuộc sống hiện đại, ngày càng xuất hiện nhiều phụ nữ khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người đi lên từ khó khăn, bằng sự cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất.
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo