9 tháng đầu năm 2004, Vĩnh Phúc thu hút 130,3 triệu USD từ khu vực FDI

19/11/2004
Công tác thu hút vốn đầu tư của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tốt. 9 tháng đầu năm 2004, đã có 19 dự án thuộc khu vực FDI đầu tư vào Vĩnh Phúc, với tổng số vốn trên 130,3 triệu USD. Trong đó đầu tư mới là 73,3 triệu USD, bổ sung tăng vốn 57 triệu USD.

           9 tháng đầu năm 2004, Vĩnh Phúc thu hút 
                 130,3 triệu USD từ khu vực FDI

       Công tác thu hút vốn đầu tư của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tốt. 9 tháng đầu năm 2004, đã có 19 dự án thuộc khu vực FDI đầu tư vào Vĩnh Phúc, với tổng số vốn trên 130,3 triệu USD. Trong đó đầu tư mới là 73,3 triệu USD, bổ sung tăng vốn 57 triệu USD.

         Ngoài ra, đầu tư trong nước vào tỉnh cũng dạt kết quả tốt, trong đó Công ty TNHH đá quý Thế giới đã đầu tư vào dự án du lịch dịch vụ Tam Đảo với tổng nguồn vốn 765 tỷ đồng.

TL                          
Sở Bưu chính - Viễn thông Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: