Công văn số 4070/UBND-NN2 ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

05/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: