Sign In

Tổ chức, công dân chọn phương án đánh giá và bấm vào nút "Gửi kết quả" để đánh giá kết quả phục vụ cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

(32) Số lượt truy cập: 23.932.967