Dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh

17/06/2019

File đính kèm

Thời gian lấy ý kiến: bắt đầu từ ngày 17/06/2019 đến hết ngày 16/07/2019

Xem cỡ chữ Google