Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

04/05/2020

Thời gian lấy ý kiến: bắt đầu từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 03/06/2020

Xem cỡ chữ Google