Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 20/10/2020

Cơ quan tiếp nhận ý kiến: Cổng TT-GTĐT. Địa chỉ: 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hòm thư: congthongtin@vinhphuc.gov.vn