Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp và thu lệ phí (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính);

 - Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì  hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (đối với trường hợp gửi theo đường bưu chính). 

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp Phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu quy định);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện không thuộc điện dăng kiểm (theo mẫu quy định).

* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;

- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Phí, lệ phí

Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70.000đ (Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 3 - Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa);

 - Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (Mẫu số 8 - Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa).

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 - Chủ phương tiện làm thủ tục đăng ký phương tiện theo quy định, kẻ tên, số đăng ký, vạch dấu mớn nước an toàn và số lượng người được phép chở trên phương tiện.

- Chủ phương tiện nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp cho cơ quan đã đăng ký phương tiện;

- Chủ phương tiện tiếp nhận, bảo quản hồ sơ phương tiện đã niêm phong do cơ quan đăng ký phương tiện cũ giao để nộp cho cơ quan đăng ký phương tiện mới.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004.

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự án toàn giao thông đường thủy nội địa.