Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải  Vĩnh Phúc (số 9 đường Mê Linh - TP. Vĩnh Yên -T. Vĩnh Phúc).

Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày chủ nhật).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho  người nộp;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (Theo mẫu).

- Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (bản sao có chứng thực).

- Giấy đăng ký phương tiện (bản sao chụp).

- Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình thêm bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã với phương tiện đó (bản sao chụp).

 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép liên vận Việt - Lào

Phí, lệ phí

50.000đ/lần/phương tiện (Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 27/7/2004 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào  cho phương tiện kinh doanh vận tải (Theo phụ lục 6a thông tư số 38/2011/TT-GTVT của Bộ Giao thông vận tải).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 27/7/2004 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

- Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định và nghị định thư thực hiện hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.