Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị cơ sở chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Đơn vị cơ sở nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch lái xe xe thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (số 9 đường Mê Linh - TP. Vĩnh Yên - T. Vĩnh Phúc).

Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày chủ nhật).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho  người nộp;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Nhận kết quả tại Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch lái xe xe thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch lái xe xe thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn của cơ sở đào tạo xin đổi Giấy phép xe  tập lái.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe (01 bản phô tô, xuất trình bản chính để đối chiếu)

- Chứng nhận kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ xác nhận xe có phanh phụ đảm bảo an toàn kỹ thuật.

- Chứng nhận tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện còn thời hạn (01 bản phô tô, xuất trình bản chính để đối chiếu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép xe tập lái

Phí, lệ phí

30.000đ/lần/phương tiện (Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/7/2004 "Hướng dẫn chế độ thu nộp, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ".

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 16/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải "Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ".