Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức Nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (Tầng 3 Toà nhà HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

   + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận Giấy phép tại bộ phận Văn thư của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

Trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có  công chứng.

3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy

Đối với công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thay cho các tài liệu nêu trên.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức                                                                   

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng : 100.000 đồng/Giấy phép

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (Đính kèm).

(Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý  dự án đầu tư xây dựng  công trình).

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001, có hiệu lực ngày 04/10/2001.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, có hiệu lực  kể từ ngày 25/10/2006.

- Nghị định số  29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT, có hiệu lực  kể từ ngày 10/4/2008.

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực  kể từ ngày 03/9/2006.

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 sửa đổi Nghị định 80/2006/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2008.

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực ngày 16/5/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý  dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư, có hiệu lực ngày 28/11/2000.

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh vĩnh Phúc.

- Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành cơ chế “Một cửa liên thông”.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UB ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh vĩnh Phúc.