Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại  UBND cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ và đúng thẩm quyền thì xem xét giải quyết.
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
b) Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;
c) Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận hợp đồng của UBND cấp xã.

Phí, lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Sau khi đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp nhận việc đăng ký tiếp cận nguồn gen, tổ chức, cá nhân tiến hành ký hợp đồng về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen.
 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 26,936