Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc;

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 05)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TB&XH Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 58.680.005