Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

a) Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

b) Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện đến đơn vị xin học bổ túc trung học cơ sở

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn xin chuyển trường.

b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

Số lượng hồ sơ: Không quy định.

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.