Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, Tổ chức, công dân Việt Nam tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tổ chức họp báo phải báo trước bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

Ÿ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Ÿ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Kể từ khi nhận được đơn đề nghị của tổ chức, công dân về việc họp báo trước 24 giờ tính đến thời Điểm dự định họp báo; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc (Số 396 Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ:

+ Nội dung họp báo;

+ Ngày, giờ họp báo;

+ Địa điểm;

+ Thành phần tham dự;

+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.

+ Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc Giấy tờ tùy thân đối với cá nhân.

+ Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung nội dung của họp báo (VD: họp báo giới thiệu sách cần có giấy phép của NXB về cuốn sách đó, họp báo giới thiệu chương trình ca nhạc cần bổ sung thêm giấy phép tổ chức biểu diễn của chương trình ca nhạc….)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

24h kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, Tổ chức, công dân Việt Nam tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận về tổ chức họp báo (nêu rõ lý do).

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

- Không vi phạm các quy định tại Điều 09 Luật Báo chí.

- Phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng  4 năm 2016;

- Quyết định số 3161/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông