Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Các cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật bị rách, cũ nát hoặc bị mất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận gửi hồ sơ tới Chi cục Thú y.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: - Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT);

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: - Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT);

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

Đối tượng thực hiện

Cơ sở an toàn dịch bệnh đã được cấp giấy chứng nhận.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. - Thời hạn của Giấy chứng nhận: giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận cũ.

Phí, lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không quy định

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 14/2016/TT-BNN&PTNT ngày 2/6/2016

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 16,995