Sign In
Document
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển cho phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi để thẩm định hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phòng Phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện tại cơ sở tham mưu trình lãnh đạo:

Nếu cơ sở đủ điều kiện phòng Phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi tham mưu soạn thảo và trình lãnh đạo Chi cục xem xét. Trong thời hạn 2 ngày làm việc Lãnh đạo Chi cục ký và chuyển Giấy chứng đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

2) Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 4) Bản sao Chứng chỉ hành nghề thú y.

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

Đối tượng thực hiện

+ Tổ chức, Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận hoặc công văn trả lời. (Giấy chứng nhận có giá trị 05 năm).

Phí, lệ phí

Phí: - Cửa hàng: 225.000đ/lần;  Đại lý: 450.000đ/lần

Tên mẫu đơn, tờ khai

1) Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

2) Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

+ Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2016.

- Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016 của Bộ Tài chính.

- Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 17,126