Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm hành chính công cấp huyện bàn giao hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện

Bước 2. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin đầy đủ và phù hợp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội.

Bước 3. Trả kết quả:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

. Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

. Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, trong đó: Trung tâm hành chính công cấp huyện: 0,5 ngày; Phòng Lao động - TB&XH: 3 ngày; UBND cấp huyện: 1,5 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010.

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.481