Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

Bước 2: Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Cách thức thực hiện

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học bổ túc trung học cơ sở (do học sinh ký);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Học bạ(bản chính);

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học;

+ các giấy tờ hợp lệ được hưởng chế đọ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, xét tốt nghiệp(nếu có);

  -Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

 Không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường học có lớp bổ túc THCS.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.