Sign In
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP

Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc bộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Theo thỏa thuận.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Đối tượng thực hiện

 Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở.

 

Phí, lệ phí

Theo quy định.

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ đính kèm
   
           

Số lượt truy cập: 1.321.454