Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Khi có sự thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bằng văn bản kèm theo sơ yếu lý lịch của người mới được giao nhiệm vụ lãnh đạo điều hành hoạt động cho thuê lại lao động và các văn bản chứng minh đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

- Sơ yếu lý lịch của người mới được giao nhiệm vụ lãnh đạo điều hành hoạt động cho thuê lại lao động.

- Các thành phần hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Không quy định.

 

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không quy định.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CPngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ.