Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp có trụ sở ngoài khu công nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa chỉ: Số 4, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền.

 

Cách thức thực hiện

 Nộp trực tiếp gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị hỏa hoạn hoặc bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại; giấy tờ công nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bất khả kháng khác.

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thực hiện

 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động cho thuê lại lao động.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không quy định.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Doanh nghiệp cho thuê được quyền chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của mình trước thời hạn trong các trường hợp sau: hỏa hoạn; sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại; giải tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; các trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

-  Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

- Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

- Thông tư số 01/2014/NĐ-CP ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.